Wskazówki dotyczące użytkowania Ge Ahr05

Ge Ahr05 to jeden z najbardziej popularnych modeli klimatyzatorów. Jego zalety to wygodne, intuicyjne sterowanie, wysoka wydajność, trwałość i trwałość. Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące użytkowania tego modelu:

Ostatnia aktualizacja: Wskazówki dotyczące użytkowania Ge Ahr05

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006г. №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Адрес сайта внесён в Единый Реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространениекоторойв Российской Федерации запрещено eais. ru

Адрес сайта внесён в Реестр доменных имен сайтов, содержащих информацию, распространяемую снарушениемисключительных прав. Получить данные о принятии мер по ограничению доступа к информационнымресурсамможно на сайте nap. ru/reestr

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

 Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi.

 Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci.

 Nie wykorzystuj urządzenia do innych celów, niż zostało przeznaczone.

 Nie zanurzaj urządzenia, przewodu i wtyczki w wodzie lub innych płynach.

 Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.

 Zawsze wyjmuj wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy nie używasz urządzenia

lub przed rozpoczęciem czyszczenia.

 Nie używaj uszkodzonego urządzenia, również wtedy, gdy uszkodzony jest prze-

wód sieciowy lub wtyczka – w takim wypadku oddaj urządzenie do naprawy

w autoryzowanym punkcie serwisowym.

 Nie korzystaj z urządzenia na wolnym powietrzu.

 Nie wieszaj przewodu zasilania na ostrych krawędziach i nie pozwól aby się

stykał z gorącymi powierzchniami.

 Nigdy nie napełniaj dzbanka powyżej maksymalnego, ani poniżej minimalnego

poziomu – przepełniony czajnik może pryskać wrzątkiem.

 Przed postawieniem czajnika na podstawie upewnij się że jest on wyłączony.

 Podczas gotowania wody pokrywa czajnika musi być założona.

 Używaj czajnika tylko i wyłącznie z załączoną do niego podstawą.

 Nie ustawiaj czajnika blisko źródła ciepła oraz na gorących powierzchniach.

 Używaj czajnika tylko do gotowania wody.

 W czasie gotowania wody nie dotykaj obudowy czajnika, gdyż może być ona

gorąca.

 Czajnik należy używać tylko z załączonym filtrem.

 Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka sieciowego z bolcem uzie-

miającym.

 Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.

 Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat

i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby

o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór

lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby

związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny

wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

 Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem/urządzeniem.

 Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci

poniżej 8 lat.

3

Wskazówki dotyczące użytkowania Ge Ahr05

Bezpośredni link do pobrania Wskazówki dotyczące użytkowania Ge Ahr05

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówki dotyczące użytkowania Ge Ahr05