Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Caliber Rcd 231bt

Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Caliber Rcd 231bt to oficjalny poradnik od firmy Caliber, który zawiera wskazówki dotyczące planowania, instalacji i serwisu produktu Caliber Rcd 231bt. Podręcznik zawiera informacje na temat zgodności z wymogami, specyfikacji technicznych, instalacji, konfiguracji i konserwacji produktu. Podręcznik zawiera również instrukcje i wskazówki dotyczące stosowania produktu w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami. Ponadto podręcznik zawiera wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów i wskazuje, jak wykonać określone procedury serwisowe.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Caliber Rcd 231bt

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy D-LINK DI-624. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy D-LINK DI-624 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla D-LINK DI-624

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

D-LINK DI-624 (4545 ko)
D-LINK DI-624 Install Guide (1856 ko)D-LINK DI-624 QUICK INSTALLATION GUIDE (3030 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika D-LINK DI-624

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] D-Link AirPlus Xtreme G DI-624TMHigh-Speed 2. 4 GHz Wireless RouterPodrcznik uytkownikaVersion 1. 04Building Networks for PeopleSpis treciZawarto opakowania............................................................................... 3 Wymagania systemowe.............................................................................. 4 Zlcza......................................................................................................... 6 Instalacja..................................................................................................... [... ] Router DI-624 moe obslugiwa niektóre tego rodzaju aplikacje, dziki funkcji Applications. Name ­ Nazwa Trigger Port - (Wyzwalane przez) numer portu docelowego, przez który aplikacja nawizuje polczenie na pocztku dzialania. Trigger Type ­ rodzaj protokolu Public Ports - (Porty Publiczne) po wykryciu pakietu wyzwalajcego t funkcj, pakiety przychodzce skierowane do okrelonych w tym miejscu portów s,, przepuszczane" przez zapor. W danej chwili z jednego tunelu przeznaczonego dla aplikacji specjalnych moe korzysta tylko jeden komputer PC. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Apply (Zastosuj).25Advanced > Filters > IP FiltersFiltry w siei uywane s w celu przyznania bez zabronienia dostpu komputerom w sieci LAN do Internetu. Kontrolowanie ruchu wchodzcego i wychodzcego w sieci moe odbywa si przez adresy IP lub MAC, lub odcicie dostpu do okrelonych stron WWW. IP Filters ­ ogranicza dostp do Internetu tylko okrelonym adresom IP. IP ­ numer IP sieci LAN, którego dostp do sieci ma by ograniczony. Port ­ port lub zakres portów przez które lczno ma by zablokowana. 26Advanced > Filters > URL BlockingFiltr stron internetowych uywany jest aby zablokowa komputerom w sieci lokalnej dostp do wybranych stron poprzez adres URL. Uniform Resource Locator) oznacza format adresowania zasobów (informacji, danych, uslug), stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych. Jeli cz adresu URL zawiera blokowane slowo ­ strona do której si odnosi nie zostanie wywietlona. Keywords ­ wpisz slowa lub adresy URL, które maj by niedostpne. URL zawierajcy te slowa bdzie blokowany.27Advanced > Filters > MAC FiltersMAC Filters uywane s aby zezwoli lub zablokowa dostp do Internetu komputerom w sieci lokalnej uywajc adresów MAC. Moesz wpisa wybrany adres MAC, jak i wybra adres z listy urzdze aktualnie podlczonych do routera. MAC Filters ­ wybierz Disable MAC filters (wylacz filtry); Allow MAC( zezwalaj na dostp wybranym adresom) lub Deny MAC (nie zezwalaj na dostp podanym adresom MAC).28Advanced > Filters > Domain BlockingDomain Blocking - blokowanie domen uywane jest aby uniemoliwi komputerom w sieci lokalnej lczenie z wybranymi domenami w Internecie. Filters ­ wybierz filtr którego chcesz uy, a tym przypadku wybrany zostal Domain Blocking Domain Blocking ­ Wybierz: Disabled - wylczone, Allow ­ pozwala uytkownikom na dostp do wszystkich domen z wyjtkiem blokowanych Deny ­ blokuje dostp do wszystkich domen z wyjtkiem dozwolonych ­ Permitted Domains. Permitted Domains ­ podaj domeny do których dostp ma by dozwolony. Blocked Domains - podaj domeny do których dostp ma by zabroniony. 29Advanced > FirewallZapora (firewall) pozwala kontrolowa, które pakiety mog by,, przepuszczone" przez router, chronic twoj sie. Firewall Rules - Wybierz Enable aby wlczy lub Disable aby wylczy firewall Name ­ wpisz nazw Action ­ Allow (pozwól) lub Deny (zablokuj) Source ­ podaj zakres adresów IP Destination - podaj zakres adresów IP, rodzaj protokolu, oraz zakres portów Harmonogram ­ wybierz Always (zawsze) lub podaj przedzial czasowy30Advanced > DMZDMZ ­ opcja ta pozwala wyeksponowa wybrany komputer na zewntrz sieci. Wybierz Enable aby wlczy lub Disable aby wylczy IP Address ­ podaj adres IP komputera, który ma uzyska nieograniczony dostp do polczenia z Internetem.31Advanced > PerformanceTX Rates ­ domylne ustawienie AUTO Beacon Period ­ pakiety (sygnal radiowy)wysylane przez Access Point w celu synchronizacji sieci. ] Kliknij przycisk Dalej.Wló dyskietk do napdu (w tym przypadku oznaczonego liter A). Po zakoczeniu dzialania Kreatora konfiguracji sieci Dysk konfigurowania sieci posluy do uruchomienia tego samego kreatora na kadym z komputerów sieci. Aby kontynuowa, kliknij przycisk Dalej.47Odczytaj informacje zamieszczone w poniszym oknie, a nastpnie kliknij Zakocz, co spowoduje zakoczenie dzialania Kreatora konfiguracji sieci.W celu zastosowania nowych ustawie naley zrestartowa komputer. W tym celu w nastpnym oknie kliknij przycisk Tak.W ten sposób zakoczona zostala konfiguracja tego komputera. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY D-LINK DI-624

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy D-LINK DI-624.

Pobierz aplikację mobilną mydlink

Konfigurowanie kamery mydlink jest jeszcze łatwiejsze

Teraz można skonfigurować kamerę bezpośrednio z aplikacji mydlink Lite dla urządzeń przenośnych. Ta aplikacja umożliwia łatwe skonfigurowanie kamery bezpośrednio z telefonu lub tabletu.

Pobierz aplikację mydlink Lite za darmo

Zeskanuj kod QR przy użyciu urządzenia przenośnego.

Możesz także wyszukać aplikację mydlink Lite dla swojego urządzenia przenośnego

Aplikacja mydlink Lite ułatwia konfigurację

Uruchom aplikację mydlink Lite i naciśnij przycisk Nowi użytkownicy rejestrują się tutaj, aby rozpocząć proces konfiguracji

Jeśli używasz kamery DCS-935L, wybierz opcję Połączenie bezpośrednie, aby ją skonfigurować.
Jeśli używasz kamery DCS-6045L, wybierz opcję Połączenie PowerLine, aby ją skonfigurować.
W przeciwnym razie wybierz opcję Podłączenie do sieci Ethernet, aby skonfigurować kamerę.
Wykonaj wyświetlane instrukcje, aby dokończyć konfigurację kamery mydlink.

Zeskanuj kod QR przy użyciu urządzeniu z systemem iOS lub Android.

Uruchom aplikację mydlink Lite i naciśnij przycisk Nowi użytkownicy rejestrują się tutaj, aby rozpocząć proces konfiguracji

June 30, 2019 - NOTICE - All versionsof this device model will no longer receive firmware updates or technical support after the End ofSupport date (EOS): March 3, 2021.

From End of Support (EOS) date and beyond, this product model information will be moved to https://legacy. com/

Oprogramowanie układowe

Krótki podręcznik instalacji

Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Caliber Rcd 231bt

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Caliber Rcd 231bt

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik planowania, instalacji i serwisu Caliber Rcd 231bt