Ograniczona gwarancja Canon 9519b002

Canon 9519b002 oferuje ograniczoną gwarancję, która obejmuje naprawę lub wymianę produktu w przypadku ujawnienia wad w okresie trzech lat od daty zakupu. Gwarancja obejmuje produkty zakupione w sklepie lub z zatwierdzonego dystrybutora. Gwarancja nie obejmuje produktów nabytych od nieautoryzowanych sprzedawców ani uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania lub niewłaściwej konserwacji. W celu złożenia reklamacji gwarancyjnej, wymagane jest potwierdzenie zakupu produktu. Canon oferuje klientom szybkie i profesjonalne usługi naprawcze, które obejmują szybką wymianę produktu lub naprawę w okresie gwarancyjnym.

Ostatnia aktualizacja: Ograniczona gwarancja Canon 9519b002

Gwarancja EWS – często zadawane pytania

Pyt. : Jaka gwarancja obowiązuje w przypadku produktów firmy Canon kupionych w Europie?

Odp. : Zasadniczo firma Canon zapewnia gwarancję w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (ang. EWS, European Warranty System) w przypadku produktów kupionych w następujących krajach:

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.

Proszę zapoznać się z wszystkimi warunkami niniejszej gwarancji.

Pyt. : Czy muszę zarejestrować produkt w firmie Canon, aby gwarancja EWS miała zastosowanie lub została aktywowana?

Odp. : Zasadniczo nie ma wymogu prawnego, aby klienci rejestrowali produkt w firmie Canon w kontekście gwarancji EWS. Rejestracja produktu firmy Canon na koncie Canon iD pozwoli nam wysłać ukierunkowane materiały promocyjne oraz aktualizacje dotyczące Twoich produktów. Niektóre okazjonalne gwarancje promocyjne mogą wymagać rejestracji w firmie Canon, ale będzie to określone w konkretnym regulaminie promocji.

Pyt. : Jakie informacje dotyczące gwarancji mogę znaleźć w opakowaniu po zakupie produktu firmy Canon?

Odp. : W krajach objętych Europejskim Systemem Gwarancyjnym (EWS) każde opakowanie produktu zazwyczaj zawiera kartę gwarancyjną EWS. Karta wygląda podobnie jak w poniższych przykładach: 


Pyt. : Czy konieczne jest wypełnienie i przekazanie jakichkolwiek dokumentów do firmy Canon w celu zarejestrowania gwarancji w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS)?

Odp. : Nie trzeba przekazywać żadnej dokumentacji do firmy Canon w celu zarejestrowania gwarancji w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS). Jeśli zechcesz zlecić naprawę gwarancyjną w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS), to zawsze trzeba będzie udostępnić firmie Canon oryginalny, ważny dowód zakupu (zawierający datę pierwotnego zakupu) danego produktu, a w niektórych przypadkach wymagana może być także wypełniona karta gwarancyjna. Szczegółowe wymagania należy sprawdzić w kontekście konkretnego kraju.

Pyt. : Jaka dokumentacja jest wymagana w celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS)?

Odp. : Jeśli zechcesz zlecić naprawę gwarancyjną w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego, to zawsze trzeba będzie udostępnić firmie Canon oryginalny, ważny dowód zakupu (zawierający datę pierwotnego zakupu) danego produktu, a w niektórych przypadkach wymagana może być także wypełniona karta gwarancyjna. Promocyjne gwarancje mogą także określać dodatkowe wymagania, więc należy zapoznać się z regulaminem określonej promocji (jeśli ma zastosowanie). : Jak mogę zarejestrować gwarancję w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego na produkt firmy Canon, który otrzymałem jako prezent?

Odp. Jeśli zechcesz zlecić naprawę gwarancyjną w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego, to zawsze trzeba będzie udostępnić firmie Canon oryginalny, ważny dowód zakupu (zawierający datę pierwotnego zakupu) danego produktu, a w niektórych przypadkach wymagana może być także wypełniona karta gwarancyjna. Wymóg przedstawienia dowodu zakupu (zawierającego datę pierwotnego zakupu) ma również zastosowanie do produktów otrzymanych w prezencie.

Pyt. : Jak długo jest ważna standardowa gwarancja w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS) firmy Canon?

Odp. : Zasadniczo produkty firmy Canon są oferowane z 24-miesięczną gwarancją w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego. Wyjątki mogą być i są stosowane. Często zdarza się, że sprzedawcy detaliczni oferują własne promocyjne rozszerzenia gwarancji. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z sekcją dotyczącą gwarancji na stronie pomocy technicznej firmy Canon przeznaczonej dla danego kraju lub zwrócić się do sprzedawcy (w przypadku rozszerzeń gwarancji oferowanych przez sprzedawców detalicznych). : Czy produkt firmy Canon kupiony w kraju nieobjętym Europejskim Systemem Gwarancyjnym (EWS) nadal będzie objęty gwarancją EWS, jeśli mieszkam w kraju objętym tym systemem?

Odp. : Szczegóły dotyczące konkretnych gwarancji na produkt są na ogół zawarte w opakowaniu produktu. Zasadniczo produkty są objęte gwarancją, która odnosi się do określonego regionu sprzedaży, a klienci będą musieli odesłać produkt do właściwego regionu, aby zlecić naprawę gwarancyjną. Firma Canon na ogół nie zapewnia ogólnoświatowej gwarancji, chyba że zostało to wyraźnie określone w przypadku określonych produktów lub regionów. : Czy w przypadku odsprzedaży kupionego produktu firmy Canon innej osobie w czasie obowiązywania gwarancji w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS) gwarancja EWS przechodzi na nowego właściciela razem z produktem?

Odp. : Tak. Produkty firmy Canon są objęte gwarancją w ramach Europejskiego Systemu Gwarancyjnego (EWS) niezależnie od tego, kto jest faktycznym właścicielem produktu. Jednak okres obowiązywania gwarancji jest liczony od pierwotnej daty zakupu, a nie od daty późniejszej sprzedaży. : Czy w przypadku zakupu produktu firmy Canon w kraju objętym Europejskim Systemem Gwarancyjnym (EWS) i wyjazdu do kraju nieobjętego systemem EWS będę mógł zlecić naprawę gwarancyjną?

Odp. : Formalnie gwarancje firmy Canon mają zastosowanie tylko w obrębie regionu, w którym produkt został sprzedany i dla którego podano konkretne informacje gwarancyjne w opakowaniu. Zawsze zalecamy klientom kontakt z lokalnymi przedstawicielami firmy Canon, którzy poinformują o zakresie dostępnej pomocy. W niektórych przypadkach może być konieczne poniesienie kosztów naprawy. Po powrocie do regionu objętego Europejskim Systemem Gwarancyjnym (EWS) można spróbować uzyskać zwrot poniesionych kosztów od firmy Canon (dotyczy to wyłącznie usterek ujętych w regulaminie gwarancji EWS – na przykład wykluczone jest niewłaściwe używanie produktu). Zalecamy zachowanie stosownej dokumentacji związanej z poniesionymi kosztami i procedurami naprawy. Ułatwi to pozytywne rozpatrzenie wniosku.

GWARANCJE HANDLOWE FIRMY CANON

W przypadku wielu produktów firmy Canon oferujemy dobrowolne gwarancje handlowe producenta Canon, będące uzupełnieniem praw ustawowych przysługujących klientom. Niniejsze gwarancje podlegają pełnemu regulaminowi. W stosownych przypadkach odpowiednie informacje dotyczące gwarancji są dostarczane wraz z produktem lub można je znaleźć poniżej w odpowiedniej ofercie gwarancyjnej. Naprawy gwarancyjne będą przeprowadzane wyłącznie po otrzymaniu odpowiedniej dokumentacji wymaganej do potwierdzenia stanu gwarancji, zgodnie z warunkami gwarancji handlowej firmy Canon, które odnoszą się do danego produktu.

PRAWA USTAWOWE I GWARANCJE KONSUMENTA

W przypadku zakupu produktów w charakterze konsumenta korzystają Państwo również z praw ustawowych wynikających z prawa Unii Europejskiej (UE) i przepisów prawa krajowego dotyczących sprzedaży towarów wadliwych lub niezgodnych ze specyfikacją. Prawa te (w tym prawo do naprawy, wymiany lub zwrotu ceny w określonych sytuacjach) mają zastosowanie do wszystkich klientów, jednak czas trwania zależy od kraju zakupu. Prawa te mają zastosowanie do wszystkich nabywanych od sprzedawców towarów, a jako nabywca produktów mogą Państwo egzekwować te prawa, bez względu na to, czy Państwa towary są objęte gwarancją handlową Canon lub innymi gwarancjami handlowymi. Niniejsze warunki, ani żadne inne postanowienia, w żaden sposób nie naruszają Państwa praw ustawowych. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy o kontakt ze sprzedawcą.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praw konsumentów, prosimy skontaktować się z lokalnym rzecznikiem praw konsumentów.

Gwarancja EWS obejmuje dwie różne oferty serwisowe. Obowiązująca oferta zależy od lokalizacji klienta i zakupionego produktu. W przypadku większości produktów konsumenckich obowiązuje gwarancja na usługę realizowaną w punkcie serwisowym. Jeśli w czasie obowiązywania gwarancji w produkcie wystąpi usterka produkcyjna, produkt należy zwrócić do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon, gdzie zostanie bezpłatnie naprawiony przez wykwalifikowanych specjalistów firmy Canon. Po zakończeniu naprawy produkt zostanie zwrócony klientowi.

W przypadku urządzeń laserowych i atramentowych objętych tą gwarancją (tylko w wybranych krajach) świadczona jest usługa serwisowa realizowana u klienta. Lista produktów objętych tą gwarancją znajduje się w warunkach gwarancji realizowanej u klienta (poniżej).

Jeśli produkt podlegający tej gwarancji wykaże wadę produkcyjną w okresie trwania gwarancji, usługa pomocy u klienta zostanie zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:

  • Naprawa u klienta (przez technika)

  • Wymiana u klienta (przez kuriera)

Jeśli poniżej nie podano warunków gwarancji realizowanej u klienta, gwarancja realizowana u klienta nie jest dostępna w kraju klienta. W takim wypadku świadczona jest tylko usługa realizowana w punkcie serwisowym.

Ograniczona gwarancja Canon 9519b002

Bezpośredni link do pobrania Ograniczona gwarancja Canon 9519b002

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ograniczona gwarancja Canon 9519b002