Instrukcja konfiguracji sieci Dell Latitude 2110

Instrukcja konfiguracji sieci Dell Latitude 2110 oferuje użytkownikom prosty i niezawodny sposób na skonfigurowanie sieci w ich laptopach Dell Latitude 2110. Instrukcja konfiguracji sieci zawiera wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania sieci, takiej jak adres IP, maska podsieci, brama domyślna, adres DNS i inne. Instrukcja ta zawiera także szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji sieci, w tym konfigurowania sieci bezprzewodowej, tworzenia sieci domowej, konfigurowania usługi DHCP i wybierania protokołu sieciowego. Instrukcja konfiguracji sieci Dell Latitude 2110 pozwala użytkownikom skonfigurować sieć w ich laptopie szybko i łatwo, dzięki czemu mogą korzystać z sieci w pełni.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konfiguracji sieci Dell Latitude 2110

Powrót do spisu treś

ci

Keypad (Embedded)
(Wbudowana klawiatura
numeryczna)

l

Fn Key Only (Tylko klawisz Fn) — aby włączyć klawiaturę numeryczną, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz <Fn>.

By Num Lk (Wg klawisza Num Lk) — klawiatura numeryczna jest włączona, jeśli (1) wskaźnik LED klawisza Num Lock
jest włączony i (2) nie jest podłączona klawiatura zewnętrzna. Należy zwrócić uwagę, że system może wykryć fakt
o dłączenia klawiatury zewnętrznej z pewnym opóźnieniem.

UWAGA: Ustawienie to nie ma znaczenia, kiedy jest aktywny program konfiguracji systemu. Program konfiguracji systemu
działa zawsze w trybie Fn Key Only (Tylko klawisz Fn).

Ustawienie domyślne: Fn Key Only (Tylko klawisz Fn).

Numlock LED (Wskaźnik LED
klawisza Num Lock)

Opcja umożliwia włączanie lub wyłączanie wskaźnika LED klawisza Num Lock podczas uruchamiania komputera.

Ustawienie domyślne: Enabled (Włączone).

USB Emulation (Emulacja
USB)

Definiuje, w jaki sposób BIOS obsł

uguje urządzenia USB. Emulacja USB jest zawsze włączona podczas testu POST.

Domyślne ustawienie fabryczne: Enabled (Włączone).

Fn Key Emulation (Emulacja
klawisza Fn)

Opcja umożliwia używanie klawisza <Scroll Lock> na zewnętrznej klawiaturze PS/2 w taki sam sposób, w jaki jest używany
klawisz <Fn> na wewnętrznej klawiaturze komputera.

UWAGA: Klawiatury USB nie mogą emulować klawisza <Fn> w systemach operacyjnych z funkcją ACPI, takich jak Microsoft
Windows XP. Klawiatury USB mogą emulować klawisz <Fn> tylko podczas pracy bez trybu ACPI (np. w systemie DOS).

Fast Boot (Szybkie
uruchamianie)

Opcja umożliwia włączanie lub wyłączanie funkcji Fast Boot (Szybkie uruchamianie). Dostępne są następujące opcje:

Minimal (Test minimalny) — komputer jest uruchamiany w trybie przyspieszonym, o ile nie zaktualizowano systemu
BIOS i nie wymieniono modułów pamięci, a poprzedni test POST zakończył się pomyślnie.

Thorough (Test szczegółowy) — żaden etap procedury uruchamiającej nie jest pomijany.

Auto (Automatycznie) — ustawieniem przyspieszonego uruchamiania steruje system operacyjny. Ta opcja działa pod
warunkiem, że system operacyjny obsługuje flagę Simple Boot (Uruchamianie uproszczone).

Ustawienie domyślne: Minimal (Minimalne)

Wireless (Komunikacja bezprzewodowa)

Opcja

Opis

Wireless Devices
(Urządzenia
bezprzewodowe)

Opcja umożliwia włączanie lub wyłączanie następujących urządzeń bezprzewodowych: WWAN, WLAN i Bluetooth.

Maintenance (Konserwacja)

Service Tag (Kod Service
Tag)

Wyświetla kod Service Tag. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie ustawiono kodu Service Tag, można to zrobić za pomocą tego
pola.

Jeśli kod Service Tag nie został ustawiony, komputer automatycznie wyświetli ten ekran po uruchomieniu programu konfiguracji
systemu. System wyświetli monit o wprowadzenie znacznika serwisowego.

Asset Tag (Numer środka
trwałego)

Opcja umożliwia utworzenie numeru Asset Tag. Wartość w polu Asset Tag można zmienić tylko wtedy, jeśli nie została jeszcze
ustawiona.

System Logs (Dzienniki systemowe)

BIOS Events (Zdarzenia systemu
BIOS)

Opcja umożliwia wyświetlanie i kasowanie zdarzeń testu POST systemu BIOS. Każdy wpis zawiera datę i godzinę 
zdarzenia oraz kod wskaźników LED.

DellDiag Events (Zdarzenia
diagnostyki Dell)

Opcja umożliwia wyświetlanie wyników testów diagnostycznych programów Dell Diagnostics i PSA. Każdy wpis zawiera
datę i godzinę, nazwę i wersję wykonanego testu diagnostycznego oraz kod wyniku.

Thermal Events (Zdarzenia
dotyczące temperatury)

Opcja umożliwia wyświetlanie i kasowanie zdarzeń dotyczących temperatury. Każdy wpis zawiera datę i godzinę oraz
nazwę zdarzenia.

Power Events (Zdarzenia
dotyczące zasilania)

Opcja umożliwia wyświetlanie i kasowanie zdarzeń dotyczących zasilania. Każdy wpis zawiera datę i godzinę zdarzenia
oraz stan zasilania i przyczynę zdarzenia.

Specyfikacja Dell DW5821e T77W968 LTE Cat16 GNSS moduł WWAN

Dell DW5821e T77W968 to karta danych, która zapewnia bezprzewodową sieć szerokopasmową WWAN

Łączność dla protokołów LTE, UMTSHSDPA/HSUPA/HSPA/DC-HSPA i GPS/Glonass/Beidou W jednej konfiguracji sprzętowej. Obsługuje pasma LTE, jak poniżej:

-LB: B265/18/19/8/1217/13/14/20/28/29;
-MB: B1/225/3/466/32;
-HB: 7/30/38/39/40/41/42/43/48;
-LAA:B46 tylko DL
-Pasma WCDMA: 1/2/4/56/19/8/9

Dell DW5821e-T77W968 dane techniczne i najważniejsze cechy:

x Rodzaj produktu: karta WWAN 3G, 4G i 5G
x Technologia sieciowa: LTE i WCDMA
x FOXCONN PN: T77W968
x Numer części: to zależy
x Stan: nowy
x Kategoria LTE: Cat 16

x Chipset: Modem Qualcomm Snapdragon X20 LTE

x Współczynnik kształtu: M. 2
x 5xDL CA do 100MHz, 256QAM
x 2xUL CA do 40MHz 64QAM

x MIMO: 4×4 plan pasma: B1/2/3/4/7/30/40/41/66, 4×2, 2×2
x Kategoria UE UL 13 UL: 150 mb/s + kategoria UE DL 16 DL: 1. 0 gb/s przy 2 x2

Obecnie ta mobilna łączność szerokopasmowa karta Dell DW5821e-T77W968 jest kompatybilna z następującymi modelami:
x Lattitude 5420 wytrzymała
x Lattitude 5424 wytrzymała
x Lattitude 7424 wytrzymała ekstremalna
x Latitude 7400 / 7400 2-in-1

pokaż więcej zdjęć

Zobacz poniższy poradnik dla Dell Latitude E7440. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

Dell Latitude E7440Podręcznik użytkownikaModel regulacji: P40GTyp regulacji: P40G001

Strona: 2

Uwagi, przestrogi i ostrzeżeniaUWAGA: UWAGA oznacza ważną informację, która pozwala lepiej wykorzystać komputer.OSTRZEŻENIE: PRZESTROGA wskazuje na ryzyko uszkodzenia sprzętu lub utraty danych oraz przedstawia sposóbuniknięcia problemu.PRZESTROGA: OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia mienia,odniesienia obrażeń ciała lub śmierci.© 2013 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.Znaki towarowe użyte w tym tekście: Dell™, logo Dell, Dell Boomi™, Dell Precision™, OptiPlex™, Latitude™, PowerEdge™, PowerVault™,PowerConnect™, OpenManage™, EqualLogic™, Compellent™, KACE™, FlexAddress™, Force10™, Venue™ i Vostro™ są znakami towarowymi firmyDell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core® i Celeron® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonychi/lub innych krajach. AMD® jest zarejestrowanym znakiem towarowym, a AMD Opteron™, AMD Phenom™ i AMD Sempron™ są znakamitowarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, Windows Server®, Internet Explorer®, MS-DOS®, Windows Vista®i Active Directory® są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lubinnych krajach. Red Hat® i Red Hat® Enterprise Linux® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Red Hat, Inc. w Stanach Zjednoczonychi/lub innych krajach. Novell® i SUSE® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Novell Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.Oracle® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Oracle Corporation i/lub podmiotów stowarzyszonych. Citrix®, Xen®, XenServer®i XenMotion® są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Citrix Systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innychkrajach. VMware®, vMotion®, vCenter®, vCenter SRM™ i vSphere® są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmyVMware, Inc. w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. IBM® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy International Business MachinesCorporation.2014 - 03Rev. A02

Strona: 3

Spis treści1 Serwisowanie komputera....................................................................................................... 5Przed przystąpieniem do serwisowania komputera................................................................................................... 5Wyłączanie komputera........................................................................................................................................... 6Po zakończeniu serwisowania komputera................................................................................................................ 72 Wymontowywanie i instalowanie komponentów................................................................. 9Zalecane narzędzia............................................................................................................................................... 9Przegląd systemu.................................................................................................................................................. 9Widok wnętrza — tyłWidok wnętrza — przód..................................................................................................... 9Wymontowywanie karty SD.................................................................................................................................. 10Instalowanie karty SD.......................................................................................................................................... 10Wymontowywanie akumulatora............................................................................................................................. 11Instalacja akumulatora......................................................................................................................................... 12Wymontowywanie pokrywy dolnej......................................................................................................................... 12Instalowanie pokrywy dolnej................................................................................................................................. 14Wymontowywanie dysku twardego....................................................................................................................... 14Instalowanie dysku twardego............................................................................................................................... 16Wymontowywanie oprawy klawiatury..................................................................................................................... 16Instalacja oprawy klawiatury................................................................................................................................. 17Wymontowywanie klawiatury................................................................................................................................ 17Instalowanie klawiatury........................................................................................................................................ 19Wymontowywanie karty sieci WLAN...................................................................................................................... 19Instalowanie karty sieci WLAN.............................................................................................................................. 19Wymontowywanie karty SSD mSATA.................................................................................................................... 20Instalowanie karty SSD mSATA............................................................................................................................ 20Wymontowywanie modułu pamięci........................................................................................................................ 20Instalowanie modułu pamięci................................................................................................................................ 20Wymontowywanie baterii pastylkowej.................................................................................................................... 21Instalowanie baterii pastylkowej............................................................................................................................ 21Wymontowywanie podparcia dłoni......................................................................................................................... 21Instalowanie podparcia dłoni................................................................................................................................. 24Wymontowywanie głośników................................................................................................................................ 25Instalowanie głośników........................................................................................................................................ 26Wymontowywanie pokrywy zawiasów wyświetlacza................................................................................................ 26Instalowanie pokrywy zawiasów wyświetlacza........................................................................................................ 27Wymontowywanie zestawu wyświetlacza............................................................................................................... 27Instalowanie zespołu wyświetlacza........................................................................................................................ 32Wymontowywanie wentylatora systemowego......................................................................................................... 33

Strona: 4

Instalowanie wentylatora systemowego................................................................................................................. 33Wymontowywanie radiatora.................................................................................................................................. 34Instalowanie radiatora.......................................................................................................................................... 34Wymontowywanie płyty systemowej...................................................................................................................... 35Instalowanie płyty systemowej.............................................................................................................................. 37Wymontowywanie złącza zasilania....................................................................................................................... 38Instalowanie złącza zasilania................................................................................................................................ 38Wymontowywanie płyty we/wy.............................................................................................................................. 39Instalowanie płyty we/wy...................................................................................................................................... 39Wymontowywanie osłony wyświetlacza................................................................................................................. 40Instalowanie osłony wyświetlacza......................................................................................................................... 40Wymontowywanie panelu wyświetlacza................................................................................................................. 40Instalowanie panelu wyświetlacza......................................................................................................................... 41Wymontowywanie kamery.................................................................................................................................... 41Instalowanie kamery............................................................................................................................................ 423 Informacje o porcie dokowania........................................................................................... 434 Program konfiguracji systemu............................................................................................ 45Sekwencja ładowania.......................................................................................................................................... 45Klawisze nawigacji............................................................................................................................................... 45Opcje konfiguracji systemu................................................................................................................................... 46Aktualizowanie systemu BIOS............................................................................................................................. 56Hasło systemowe i hasło konfiguracji systemu........................................................................................................ 57Przypisywanie hasła systemowego i hasła konfiguracji systemu......................................................................... 57Usuwanie lub zmienianie hasła systemowego i/lub hasła konfiguracji systemu.................................................... 585 Diagnostyka........................................................................................................................... 59Program diagnostyczny ePSA (Enhanced Pre-Boot System Assessment)................................................................. 59Lampki stanu urządzeń........................................................................................................................................ 60Lampki stanu akumulatora.................................................................................................................................... 606 Dane techniczne.................................................................................................................... 637 Kontakt z firmą Dell.............................................................................................................. 69

Strona: 5

1Serwisowanie komputeraPrzed przystąpieniem do serwisowania komputeraAby uniknąć uszkodzenia komputera i zapewnić sobie bezpieczeństwo, należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczącychbezpieczeństwa. O ile nie wskazano inaczej, każda procedura opisana w tym dokumencie opiera się na założeniu, że są spełnionenastępujące warunki:• Użytkownik zapoznał się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie zostały dostarczone z komputerem.• Podzespół można wymienić lub, jeśli został zakupiony oddzielnie, zainstalować po wykonaniu procedury wymontowywania wodwrotnej kolejności.PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających otwarcia obudowy komputeranależy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa dostarczonymi z komputerem. Dodatkowezalecenia dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć na stronie Regulatory Compliance (Informacje o zgodności zprzepisami prawnymi) pod adresem www. dell. com/regulatory_complianceOSTRZEŻENIE: Wiele procedur naprawczych może wykonywać tylko przeszkolony technik serwisu. Użytkownikpowinien wykonać tylko czynności związane z rozwiązywaniem problemów oraz proste naprawy wymienione wdokumentacji produktu lub zlecone przez zespół serwisu i pomocy technicznej przez telefon lub przez Internet.Uszkodzenia wynikające z serwisowania nie autoryzowanego przez firmę Dell nie są objęte gwarancją naurządzenie. Należy przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych z produktem.OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć wyładowania elektrostatycznego, należy odprowadzać ładunki z ciała za pomocąopaski uziemiającej zakładanej na nadgarstek lub dotykając co pewien czas niemalowanej metalowej powierzchni(np. złącza z tyłu komputera).OSTRZEŻENIE: Z komponentami i kartami należy obchodzić się ostrożnie. Nie należy dotykać elementów anistyków na kartach. Kartę należy chwytać za krawędzie lub za metalowe wsporniki. Komponenty takie jakmikroprocesor należy trzymać za brzegi, a nie za styki.OSTRZEŻENIE: Odłączając kabel, należy pociągnąć za wtyczkę lub umieszczony na niej uchwyt, a nie za sam kabel.Niektóre kable mają złącza z zatrzaskami; przed odłączeniem kabla tego rodzaju należy nacisnąć zatrzaski złącza.Pociągając za złącza, należy je trzymać w linii prostej, aby uniknąć wygięcia styków. Przed podłączeniem kablanależy także sprawdzić, czy oba złącza są prawidłowo zorientowane i wyrównane.UWAGA: Kolor komputera i niektórych części może różnić się nieznacznie od pokazanych w tym dokumencie.Aby uniknąć uszkodzenia komputera, wykonaj następujące czynności przed rozpoczęciem pracy wewnątrz komputera.1. Sprawdź, czy powierzchnia robocza jest płaska i czysta, aby uniknąć porysowania komputera.2. Wyłącz komputer (zobacz Wyłączanie komputera).3. Jeśli komputer jest podłączony do urządzenia dokującego (zadokowany), oddokuj go.OSTRZEŻENIE: Kabel sieciowy należy odłączyć najpierw od komputera, a następnie od urządzeniasieciowego.4. Odłącz od komputera wszystkie kable sieciowe.5. Odłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne od gniazdek elektrycznych.5

Strona: 6

6. Zamknij wyświetlacz i odwróć komputer górną częścią w dół, układając go na płaskiej powierzchni.UWAGA: Aby uniknąć uszkodzenia płyty systemowej, przed rozpoczęciem serwisowania komputera należy wyjąćgłówny akumulator.7. Wyjmij główny akumulator.8. Postaw komputer w normalnym położeniu.9. Otwórz wyświetlacz.10. Naciśnij przycisk zasilania, aby uziemić płytę systemową.OSTRZEŻENIE: W celu zabezpieczenia się przed porażeniem prądem elektrycznym przed otwarciem pokrywyzawsze należy odłączyć komputer od gniazdka elektrycznego.OSTRZEŻENIE: Przed dotknięciem jakiegokolwiek elementu wewnątrz komputera należy pozbyć się ładunkówelektrostatycznych z ciała, dotykając dowolnej nielakierowanej metalowej powierzchni, np. metalowychelementów z tyłu komputera. Podczas pracy należy okresowo dotykać nielakierowanej powierzchni metalowejw celu odprowadzenia ładunków elektrostatycznych, które mogłyby spowodować uszkodzenie wewnętrznychelementów.11. Wyjmij wszelkie zainstalowane w komputerze karty ExpressCard lub karty inteligentne z odpowiednich gniazd.Wyłączanie komputeraOSTRZEŻENIE: Aby zapobiec utracie danych, należy zapisać i zamknąć wszystkie otwarte pliki i zakończyćwszystkie programy.1. Zamknij system operacyjny:– Windows 8:* Za pomocą dotykowego urządzenia wskazującego:a. Przesuń od prawej krawędzi ekranu, aby otworzyć menu, a następnie wybierz panel Ustawienia.b. Wybierz a następnie wybierz polecenie Zamknij.* Za pomocą myszy:a. Wskaż prawy górny róg ekranu i kliknij panel Ustawienia.b. Kliknij i wybierz polecenie Zamknij.– Windows 7:1. Kliknij przycisk Start.2. Kliknij polecenie Zamknij.lub2. Kliknij strzałkę w prawym dolnym rogu menu Start (jak pokazano poniżej), a następnie kliknij polecenie Zamknij..2. Sprawdź, czy komputer i wszystkie podłączone do niego urządzenia są wyłączone. Jeśli komputer i podłączone do niegourządzenia nie wyłączyły się automatycznie razem z systemem operacyjnym, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj goprzez około 4 sekund, aby je wyłączyć.6

Strona: 7

Po zakończeniu serwisowania komputeraPo zainstalowaniu lub dokonaniu wymiany sprzętu a przed włączeniem komputera podłącz wszelkie urządzenia zewnętrzne, karty ikable.OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć uszkodzenia komputera, należy używać tylko akumulatorów przeznaczonych dladanego modelu komputera Dell. Nie wolno używać akumulatorów przeznaczonych do innych modeli komputerówDell.1. Podłącz urządzenia zewnętrzne, takie jak replikator portów lub baza multimedialna, oraz zainstaluj wszelkie używane karty,na przykład karty ExpressCard.2. Podłącz do komputera kable telefoniczne lub sieciowe.OSTRZEŻENIE: Aby podłączyć kabel sieciowy, należy najpierw podłączyć go do urządzenia sieciowego, anastępnie do komputera.3. Zainstaluj akumulator.4. Podłącz komputer i wszystkie urządzenia peryferyjne do gniazdek elektrycznych.5. Włącz komputer.7

Strona: 8

2Wymontowywanie i instalowanie komponentówTa sekcja zawiera szczegółowe instrukcje wymontowywania i instalowania komponentów w komputerze.Zalecane narzędziaProcedury przedstawione w tym dokumencie mogą wymagać użycia następujących narzędzi:• Mały wkrętak z płaskim grotem• Wkrętak krzyżakowy• Mały rysik z tworzywa sztucznegoPrzegląd systemuWidok wnętrza — tył1. moduł pamięci 2. wnęka akumulatora3. gniazdo kart SIM 4. bateria pastylkowa5. urządzenie magazynujące 6. karta sieci WWAN9

Strona: 9

7. karta sieci WLAN 8. złącze stacji dokującej9. radiator 10. wentylator systemowyWidok wnętrza — przód1. karta we/wy 2. głośniki3. płyta systemowa 4. zestaw wyświetlaczaWymontowywanie karty SD1. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Przed przystąpieniem do serwisowania komputera.2. Naciśnij kartę SD, aby ją zwolnić.3. Wyjmij kartę SD z komputera.Instalowanie karty SD1. Umieść i zablokuj kartę SD w gnieździe (charakterystyczne kliknięcie).2. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.10

Strona: 10

Wymontowywanie akumulatora2. Przesuń zwalniacz zatrzasku, aby odblokować akumulator.11

Strona: 11

3. Wyjmij akumulator z komputera.Instalacja akumulatora1. Umieść i zablokuj akumulator we wnęce (charakterystyczne kliknięcie).2. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.Wymontowywanie pokrywy dolnej2. Wymontuj akumulator.12

Strona: 12

3. Wykręć śruby mocujące pokrywę dolną do komputera.13

Strona: 13

4. Unieś pokrywę dolną i zdejmij ją z komputera.Instalowanie pokrywy dolnej1. Dopasuj otwory w pokrywie dolnej do otworów w komputerze.2. Wkręć śruby mocujące pokrywę dolną do komputera.4. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.Wymontowywanie dysku twardego2. Wymontuj następujące elementy:a) akumulatorb) pokrywa dolna14

Strona: 14

3. Odłącz kabel dysku twardego i wykręć śruby mocujące obudowę dysku twardego do komputera.4. Podnieś obudowę dysku twardego.5. Odłącz kabel dysku twardego, który mocuje dysk twardy do obudowy dysku twardego.15

Strona: 15

6. Wykręć śrubę mocującą dysk twardy do obudowy dysku twardego, a następnie wyjmij dysk twardy z obudowy.Instalowanie dysku twardego1. Wsuń dysk twardy do wnęki w komputerze.2. Dokręć śrubę mocującą wspornik dysku twardego do dysku twardego.3. Podłącz kabel dysku twardego do obudowy dysku twardego.4. Włóż wspornik dysku twardego na miejsce i wkręć śrubę, aby zamocować obudowę dysku twardego w komputerze.5. Podłącz kabel obudowy dysku twardego do komputera.6. Zainstaluj następujące elementy:a) pokrywa dolnab) akumulator7. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.Wymontowywanie oprawy klawiatury3. Rysikiem z tworzywa sztucznego podważ oprawę klawiatury, aby ją uwolnić. Unieś oprawę klawiatury i zdejmij ją zkomputera.16

Strona: 16

Instalacja oprawy klawiatury1. Dopasuj oprawę klawiatury do wnęki.2. Dociśnij brzegi oprawy klawiatury, aby ją osadzić we właściwym położeniu.4. Wykonaj procedury przedstawione w rozdziale Po zakończeniu serwisowania komputera.Wymontowywanie klawiaturyc) oprawa klawiatury3. Wykręć śruby mocujące wnękę akumulatora do komputera i wyjmij wnękę.17

Strona: 17

4. Wykonaj następujące czynności zgodnie z ilustracją:a) Podnieś zatrzask kabla podświetlenia klawiatury [1].b) Wyjmij kabel z płyty systemowej [2].c) Podnieś zatrzask kabla wodzika [3].d) Wyjmij kabel z płyty systemowej [4].e) Podnieś zatrzask kabla klawiatury [5].f) Wyjmij kabel z płyty systemowej [6].g) Podnieś zatrzask kabla tabliczki dotykowej [7].h) Wyjmij kabel z płyty systemowej [8].5. Odwróć komputer i wykręć śruby mocujące klawiaturę do komputera. Wyjmij klawiaturę z komputera.18

Strona: 18

Instalowanie klawiatury1. Podłącz kabel klawiatury i przymocuj go taśmą.2. Podłącz kabel klawiatury do płyty systemowej.3. Wsuń klawiaturę do wnęki i zatrzaśnij ją (charakterystyczne kliknięcie).4. Dokręć śruby mocujące klawiaturę do podparcia dłoni.5. Odwróć komputer i wkręć śruby mocujące klawiaturę.a) oprawa klawiaturyc) akumulatorWymontowywanie karty sieci WLAN3. Odłącz kable antenowe od karty sieci WLAN i wykręć śrubę mocującą kartę sieci WLAN do komputera. Wyjmij kartę sieciWLAN z komputera.Instalowanie karty sieci WLAN1. Włóż kartę sieci WLAN do gniazda pod kątem 45 stopni.2. Wkręć śrubę mocującą kartę sieci WLAN do komputera.3. Podłącz kable antenowe do odpowiednio oznaczonych złączy na karcie sieci WLAN.4. Zainstaluj następujące elementy:5. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.19

Strona: 19

Wymontowywanie karty SSD mSATAb) karta SDc) pokrywa dolna3. Wykręć śrubę mocującą kartę SSD mSATA i wyjmij kartę SSD mSATA z komputera.Instalowanie karty SSD mSATA1. Umieść kartę SSD mSATA w gnieździe.2. Wkręć śrubę mocującą kartę SSD mSATA do komputera.3. Zainstaluj następujące elementy:Wymontowywanie modułu pamięci3. Odciągnij zaciski od modułu pamięci. Moduł zostanie wysunięty. Wyjmij moduł pamięci z gniazda na płycie systemowej.Instalowanie modułu pamięci1. Umieść moduł pamięci w gnieździe.2. Naciśnij zaciski, aby zamocować moduł pamięci w gnieździe na płycie systemowej.20

Strona: 20

3. Zainstaluj następujące elementy:Wymontowywanie baterii pastylkowej3. Odłącz kabel baterii pastylkowej od płyty systemowej. Wyjmij baterię pastylkową z komputera.Instalowanie baterii pastylkowej1. Umieść baterię pastylkową w gnieździe.2. Podłącz kabel baterii pastylkowej.Wymontowywanie podparcia dłonia) karta SDd) dysk twardye) oprawa klawiaturyf) klawiatura21

Strona: 21

3. Wykręć śruby mocujące zestaw podparcia dłoni do komputera.22

Strona: 22

4. Wykonaj następujące czynności zgodnie z ilustracją:a) Podnieś zatrzaski [1].b) Odłącz kable płyty wskaźników LED, tabliczki dotykowej i wskaźnika LED zasilania od komputera. [2].23

Strona: 23

5. Unieś podparcie dłoni i wyjmij je z komputera.Instalowanie podparcia dłoni1. Umieść podparcie dłoni w komputerze i delikatnie wciśnij na miejsce.2. Podłącz do płyty systemowej kable następujących urządzeń:a) kabel wskaźnika LED zasilaniab) kabel tabliczki dotykowejc) kabel płyty wskaźników LED3. Wkręć śruby mocujące zestaw podparcia dłoni z przodu komputera.4. Wkręć śruby mocujące zestaw podparcia dłoni do podstawy komputera.5. Zainstaluj następujące elementy:a) klawiaturab) oprawa klawiaturyc) dysk twardyd) pokrywa dolnae) akumulatorf) karta SD6. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.24

Strona: 24

Wymontowywanie głośnikówg) podparcie dłoni3. Wykonaj następujące czynności zgodnie z ilustracją:a) Wykręć śruby mocujące głośniki do komputera.b) Odłącz kabel [1].c) Wyjmij kabel z płyty systemowej [2].25

Strona: 25

4. Wyjmij głośniki z komputera.Instalowanie głośników1. Umieść głośniki w odpowiednim położeniu i dokręć śruby mocujące głośniki do komputera.2. Poprowadź kabel głośników w komputerze i podłącz go do płyty systemowej.a) podparcie dłonib) klawiaturae) pokrywa dolnaf) akumulatorg) karta SDWymontowywanie pokrywy zawiasów wyświetlacza26

Strona: 26

3. Wykręć śruby mocujące pokrywę zawiasów wyświetlacza do komputera. Zdejmij pokrywę zawiasów wyświetlacza.Instalowanie pokrywy zawiasów wyświetlacza1. Umieść pokrywę zawiasów wyświetlacza na miejscu i wkręć śruby, aby zamocować pokrywę do komputera.2. Zainstaluj akumulator.3. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.Wymontowywanie zestawu wyświetlaczad) klawiaturae) podparcie dłoni27

Strona: 27

3. Wykręć śrubę mocującą zestaw wyświetlacza do komputera.28

Strona: 28

4. Odłącz kabel LVDS i kabel kamery od płyty systemowej. Odłącz kable antenowe od urządzenia bezprzewodowego.29

Strona: 29

5. Wyjmij kable z prowadnicy.30

Strona: 30

6. Wykręć śrubę i wyjmij kable antenowe z otworów w podstawie, które mocują zestaw wyświetlacza do komputera.31

Strona: 31

7. Wykręć śruby mocujące zestaw wyświetlacza do komputera, a następnie zdejmij zestaw wyświetlacza z komputera.Instalowanie zespołu wyświetlacza1. Przełóż kabel LVDS i kable anten urządzeń bezprzewodowych przez otwory w podstawie komputera i podłącz je doodpowiednich złączy.2. Umieść zestaw wyświetlacza na komputerze.3. Wkręć śruby mocujące zestaw wyświetlacza z obu stron.4. Umieść kable antenowe i kabel LVDS w prowadnicach.5. Podłącz kabel LVDS i kabel kamery do komputera.6. Podłącz kable antenowe do modułu bezprzewodowego.7. Zainstaluj następujące elementy:a) zestaw podparcia dłonid) karta SD8. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.32

Strona: 32

Wymontowywanie wentylatora systemowego3. Odłącz kabel wentylatora systemowego. Wykręć śruby mocujące wentylator systemowy do komputera, a następnie wyjmijwentylator systemowy z komputera.Instalowanie wentylatora systemowego1. Wyrównaj wentylator systemowy na płycie systemowej w komputerze.2. Wkręć śruby mocujące wentylator systemowy do komputera.3. Podłącz kabel wentylatora systemowego do złącza na płycie systemowej.33

Strona: 33

Wymontowywanie radiatorah) głośniki) pokrywa zawiasów wyświetlaczaj) zestaw wyświetlaczak) płyta systemowa3. Wykręć śruby mocujące radiator do płyty systemowej, a następnie zdejmij radiator z płyty systemowej.Instalowanie radiatora1. Umieść radiator na płycie systemowej.2. Wkręć śruby mocujące radiator do płyty systemowej.a) płyta systemowab) zestaw wyświetlaczac) pokrywa zawiasów wyświetlaczad) głośnikg) oprawa klawiaturyh) dysk twardyi) pokrywa dolnaj) akumulatork) karta SD34

Strona: 34

Wymontowywanie płyty systemowej3. Wykonaj następujące czynności zgodnie z ilustracją: Odłącz kabel we/wy i kabel głośnika od płyty systemowej.a) Podnieś zatrzask kabla we/wy [1].b) Odłącz kabel od płyty systemowej [2].c) Odłącz kabel głośnika od płyty systemowej [3].35

Strona: 35

4. Wykręć śruby mocujące płytę systemową do komputera. Unieś lewą krawędź płyty systemowej pod kątem 45 stopni.36

Strona: 36

5. Wyjmij płytę systemową z komputera.Instalowanie płyty systemowej1. Umieść płytę systemową w komputerze.2. Wkręć śruby mocujące płytę systemową do komputera.3. Podłącz do płyty systemowej kable następujących urządzeń:a) głośnikb) kabel we/wya) zestaw wyświetlaczab) pokrywa zawiasów wyświetlaczac) głośnikd) podparcie dłonie) klawiaturaf) oprawa klawiaturyg) dysk twardyh) pokrywa dolnai) akumulatorj) karta SD37

Strona: 37

Wymontowywanie złącza zasilaniaf) wentylator systemowyg) radiatorh) głośniki3. Odłącz kabel złącza zasilania od płyty systemowej. Wykręć śrubę mocującą złącze do komputera. Wyjmij złącze zasilania.Instalowanie złącza zasilania1. Umieść złącze zasilania we wnęce.2. Podłącz złącze zasilania do płyty systemowej.3. Wkręć śrubę mocującą złącze zasilania do płyty systemowej.a) głośnikib) radiatorc) wentylator systemowyf) pokrywa dolnag) akumulatorh) karta SD38

Strona: 38

Wymontowywanie płyty we/wy3. Odłącz kabel we/wy od płyty systemowej. Wykręć śrubę mocującą płytę we/wy do komputera. Wyjmij płytę we/wy zInstalowanie płyty we/wy1. Umieść płytę we/wy we wnęce i wciśnij ją.2. Wkręć śruby mocujące płytę we/wy.3. Podłącz kabel we/wy do płyty systemowej.39

Strona: 39

5. Wykonaj procedury przedstawione w sekcji Po zakończeniu serwisowania komputera.Wymontowywanie osłony wyświetlacza3. Podważ krawędzie osłony wyświetlacza. Oddziel osłonę od zestawu wyświetlacza.Instalowanie osłony wyświetlacza1. Dopasuj osłonę wyświetlacza i wciśnij ją na miejsce.2. Dopasuj pokrywy zawiasów na zestawie wyświetlacza i wciśnij je na miejsce.Wymontowywanie panelu wyświetlaczab) osłona wyświetlacza3. Wykręć śruby mocujące panel wyświetlacza do zestawu wyświetlacza, a następnie odwróć panel wyświetlacza.40

Strona: 40

4. Wykonaj następujące czynności zgodnie z ilustracją:a) Zdejmij taśmę ze złącza kabla LVDS [1].b) Odłącz kabel LVDS od panelu wyświetlacza [2].c) Wyjmij panel wyświetlacza z zestawu wyświetlacza [3].Instalowanie panelu wyświetlacza1. Podłącz kabel wyświetlacza (kabel LVDS) do złącza na panelu wyświetlacza.2. Umieść panel wyświetlacza w pierwotnym położeniu w zestawie wyświetlacza.3. Wkręć śruby mocujące panel wyświetlacza do zestawu wyświetlacza.a) osłona wyświetlaczaWymontowywanie kameryc) zestaw wyświetlacza3. Odłącz kabel kamery od modułu kamery. Unieś moduł kamery i wyjmij go z zestawu wyświetlacza.41

Strona: 41

Instalowanie kamery1. Umieść kamerę we wnęce w panelu wyświetlacza.2. Podłącz kabel kamery do kamery.42

Strona: 42

3Informacje o porcie dokowaniaPort dokowania służy do podłączania laptopa do stacji dokującej (opcjonalnie).1. Port dokowania43

Strona: 43

4Program konfiguracji systemuSekwencja ładowaniaOpcja Boot Sequence (Sekwencja ładowania) umożliwia pominięcie kolejności urządzeń startowych zdefiniowanej w programiekonfiguracji systemu i uruchomienie komputera z określonego urządzenia (na przykład z napędu dysków optycznych lub z dyskutwardego). Po wyświetleniu logo Dell, kiedy komputer wykonuje automatyczny test diagnostyczny (POST), dostępne sąnastępujące funkcje:• Dostęp do konfiguracji systemu: naciśnij klawisz <F2>.• Wyświetlenie menu jednorazowej opcji uruchamiania: naciśnij klawisz <F12>.Menu jednorazowej opcji uruchamiania zawiera urządzenia, z których można uruchomić komputer oraz opcję diagnostyki. Opcjedostępne w tym menu są następujące:• Removable Drive (Dysk wymienny, jeśli jest dostępny)• STXXXX Drive (Napęd STXXXX)UWAGA: XXX oznacza numer napędu SATA.• Optical Drive (Napęd dysków optycznych)• Diagnostics (Diagnostyka)UWAGA: Wybranie opcji Diagnostics (Diagnostyka) powoduje wyświetlenie ekranu ePSA diagnostics (DiagnostykaePSA).Ekran sekwencji ładowania zawiera także opcję umożliwiającą otwarcie programu konfiguracji systemu.Klawisze nawigacjiPoniższa tabela przedstawia klawisze nawigacji w programie konfiguracji systemu.UWAGA: Większość opcji konfiguracji systemu jest zapisywana, a zmiany ustawień są wprowadzane po ponownymuruchomieniu komputera.Tabela 1. Klawisze nawigacjiKlawisze NawigacjaStrzałka w górę Przejście do poprzedniego pola.Strzałka w dół Przejście do następnego pola.<Enter> Umożliwia wybranie wartości w bieżącym polu (jeśli pole udostępnia wartości do wyboru) orazkorzystanie z łączy w polach.Spacja Rozwijanie lub zwijanie listy elementów.<Tab> Przejście do następnego obszaru.45

Strona: 44

Klawisze NawigacjaUWAGA: Tylko w standardowej przeglądarce graficznej.<Esc> Powrót do poprzedniej strony, aż do wyświetlenia ekranu głównego. Naciśnięcie klawisza <Esc> naekranie głównym powoduje wyświetlenie komunikatu z monitem o zapisanie zmian i ponowneuruchomienie systemu.<F1> Wyświetlenie informacji pomocy programu konfiguracji systemu.Opcje konfiguracji systemuUWAGA: W zależności od komputera oraz zainstalowanych urządzeń wymienione w tej sekcji pozycje mogą, ale niemuszą, pojawiać się na ekranie.Tabela 2. OgólneOpcja OpisSystem Information W tej sekcji są wyświetlone najważniejszeinformacje o sprzęcie zainstalowanym wkomputerze.• System Information (Informacje o systemie):BIOS Version (Wersja systemu BIOS),Service Tag (Kod Service Tag), Asset Tag(Numer środka trwałego), Ownership Tag(Znak własności), Ownership Date (Dataprzejęcia własności), Manufacture Date (Dataprodukcji) i Express Service Code (Kod usługekspresowych).• Memory Information (Informacje o pamięci):Memory Installed (Pamięć zainstalowana),Memory Available (Pamięć dostępna),Memory Speed (Szybkość pamięci), MemoryChannels Mode (Tryb kanałów pamięci),Memory Technology (Technologia pamięci),DIMM A Size (Pojemność modułu w gnieździeDIMM A) oraz DIMM B Size (Pojemnośćmodułu w gnieździe DIMM B).• Processor Information (Informacje oprocesorze): Processor Type (Typ procesora),Core Count (Liczba rdzeni), Processor ID(Identyfikator procesora), Current ClockSpeed (Bieżąca szybkość taktowania),Minimum Clock Speed (Minimalna szybkośćtaktowania), Maximum Clock Speed(Maksymalna szybkość taktowania),Processor L2 Cache (Pamięć podręczna L2procesora), Processor L3 Cache (Pamięćpodręczna L3 procesora), HT Capable(Obsługa technologii hiperwątkowania) oraz64-Bit Technology (Technologia 64-bitowa).• Device Information (Informacje ourządzeniach): Primary Hard Drive(Podstawowy dysk twardy), Fixed bay Device(Urządzenie we wnęce), System eSATADevice (Systemowe urządzenie eSATA),Dock eSATA Device (Urządzenie eSATApodłączone do portu dokowania), LOM MACAddress (Adres MAC LOM), Video Controller46

Strona: 45

Opcja Opis(Kontroler grafiki), Video BIOS Version(Wersja systemu Video BIOS), Video Memory(Pamięć grafiki), Panel Type (Typ panelu),Native Resolution (Naturalna rozdzielczość),Audio Controller (Kontroler audio), ModemController (Kontroler modemu), Wi-Fi Device(Urządzenie Wi-Fi), WiGig Device(Gigabitowe urządzenie Wi-Fi), CellularDevice (Urządzenie komórkowe), BluetoothDevice (Urządzenie Bluetooth).Battery Information Wyświetla stan akumulatora oraz typ zasilaczapodłączonego do komputera.Boot Sequence Umożliwia zmienianie kolejności urządzeń, naktórych komputer poszukuje systemuoperacyjnego podczas uruchamiania.• Diskette Drive (Napęd dyskietek)• Internal HDD (Wewnętrzny dysk twardy)• USB Storage Device (Nośnik USB)• CD/DVD/CD-RW Drive (Napęd CD/DVD/CD-RW)• Onboard NIC (Zintegrowany kontroler NIC)Advance Boot Option Ta opcja jest wymagana do uruchamianiakomputera w trybie Legacy (zgodności zestarszymi urządzeniami). Tej opcji nie możnawłączyć, jeśli włączono opcję Secure Boot(Bezpieczny rozruch).• Enable Legacy Option ROMs — ta opcjajest domyślnie wyłączona.Date/Time Umożliwia ustawienie daty i godziny.Tabela 3. System Configuration (Konfiguracja systemu)Integrated NIC Umożliwia skonfigurowanie zintegrowanej kartysieciowej. Dostępne są następujące opcje:• Disabled (Wyłączone)• Enabled (Włączone)• Enabled w/PXE (Włączone z PXE): ta opcjajest domyślnie włączona.• Enable UEFI Network Stack: ta opcjaumożliwia włączenie protokołów sieciowychUEFI w środowiskach sieciowych starszychsystemów operacyjnych.Parallel Port Umożliwia określenie sposobu działania porturównoległego w stacji dokującej. Dostępne sąnastępujące opcje:47

Strona: 46

Opcja Opis• AT• PS2• ECP (Latitude 7440)Serial Port Określa ustawienia portu szeregowego. Dla portuszeregowego można wybrać następująceustawienia:• COM1 (ustawienie domyślne)• COM2• COM3• COM4UWAGA: System operacyjny możeprzydzielić zasoby do tego urządzenia,nawet jeśli port jest wyłączony.SATA Operation Umożliwia skonfigurowanie trybu pracywewnętrznego kontrolera dysków twardych SATA.Dostępne są następujące opcje:• AHCI• RAID On (Macierz RAID włączona;ustawienie domyślne)UWAGA: Kontroler SATA jestskonfigurowany do obsługi trybu RAIDDrives Umożliwia skonfigurowanie wbudowanychnapędów SATA. Dostępne są następujące opcje:• SATA-0• SATA-1• SATA-2• SATA-3Ustawienie domyślne: wszystkie napędywłączone.SMART Reporting To pole określa, czy błędy zintegrowanychdysków twardych będą zgłaszane podczasuruchamiania systemu. Technologia ta stanowiczęść specyfikacji SMART (Self-MonitoringAnalysis and Reporting Technology).• Enable SMART Reporting (Włącz obsługęsystemu SMART) — ta opcja jest domyślniewłączona.USB Configuration Umożliwia skonfigurowanie kontrolera USB.48

Strona: 47

Opcja Opis• Enable Boot Support (Włącz obsługęuruchamiania)• Enable External USB Port (Włącz zewnętrznyport USB)• Enable USB3. 0 Controller (Włącz kontrolerUSB 3. 0)Ustawienie domyślne: wszystkie opcje włączone.USB PowerShare Umożliwia skonfigurowanie zachowania funkcjiUSB PowerShare. Ta opcja jest domyślniewyłączona.• Enable USB PowerShare (Włącz funkcję USBPowerShare)Audio Umożliwia włączanie i wyłączanie zintegrowanegokontrolera dźwięku.• Enable Audio (Włącz dźwięk) — ta opcja jestdomyślnie włączona.Keyboard Illumination Umożliwia wybranie trybu podświetleniaklawiatury. Dostępne są następujące opcje:• Disabled (Wyłączone; ustawienie domyślne)• Level is 25% (Poziom 25%)• Level is 50% (Poziom 50%)• Level is 75% (Poziom 75%)• Level is 100% (Poziom 100%)Unobtrusive Mode Umożliwia włączenie trybu dyskretnego, w którymwszystkie źródła światła i dźwięku w komputerzesą wyłączone. Ta opcja jest domyślnie wyłączona.• Enable Unobtrusive Mode (Włącz trybdyskretny)Miscellaneous Devices Umożliwia włączanie i wyłączanie wbudowanychurządzeń. Dostępne są następujące opcje:• Enable Microphone (Włącz mikrofon)• Enable Hard Drive Free Fall Protection(Włącz czujnik upadku dysku twardego)• Enable Camera (Włącz kamerę)• Enable Media Card (Włącz kartę pamięci)• Disable Media Card (Wyłącz kartę pamięci)Ustawienie domyślne: wszystkie urządzenia49

Strona: 48

Tabela 4. Video (Grafika)LCD Brightness Umożliwia ustawienie jasności ekranu wyświetlacza odpowiednio do źródła zasilania: OnBattery (Akumulator) i On AC (Zasilanie sieciowe).Tabela 5. Security (Zabezpieczenia)Admin Password To pole umożliwia ustawianie, zmienianie i usuwanie hasła administratora (nazywanegoniekiedy „hasłem systemu BIOS”). Hasło administratora umożliwia dostęp do kilku funkcjizabezpieczeń.• Enter the old password (Wprowadź stare hasło)• Enter the new password (Wprowadź nowe hasło)• Confirm the new password (Potwierdź nowe hasło)Ustawienie domyślne: NieustawioneSystem Password Umożliwia ustawianie, zmienianie i usuwanie hasła systemowego.Internal HDD-1 Password Umożliwia ustawianie, zmienianie i usuwanie hasła administratora.Domyślnie hasło dysku nie jest ustawione.Strong Password Umożliwia włączenie opcji wymuszania silnych haseł.Ustawienie domyślne: opcja Enable Strong Password nie jest zaznaczona.Password Configuration Umożliwia określenie długości hasła. Minimum = 4, maksimum = 32Password Bypass Umożliwia włączanie i wyłączanie zezwolenia na pominięcie hasła systemowego i hasławewnętrznego dysku twardego, jeśli są ustawione. Dostępne są następujące opcje:• Reboot bypass (Pomiń przy ponownym uruchamianiu)Password Change Umożliwia zezwolenie lub odebranie zezwolenia na zmiany hasła systemowego i hasławewnętrznego dysku twardego, kiedy jest ustawione hasło administratora.Umożliwia ustawianie: opcja Allow Non-Admin Password Changes nie jestzaznaczona.Non-Admin Setup Changes Umożliwia określenie, czy zmiany opcji konfiguracji systemu są dozwolone, kiedy jestustawione hasło administratora. Ta opcja jest wyłączona.• Allows Wireless Switch Changes (Zezwól na włączanie/wyłączanie urządzeńbezprzewodowych)50

Strona: 49

Opcja OpisTPM Security Umożliwia włączanie modułu zabezpieczeń Trusted Platform Module (TPM) podczastestu POST.Ustawienie domyślne: opcja wyłączona.Computrace Umożliwia włączanie i wyłączanie opcjonalnego oprogramowania Computrace. Dostępnesą następujące opcje:• Deactivate (Nieaktywne; ustawienie domyślne)• Disable (Wyłączone)• Activate (Aktywne)UWAGA: Opcje Activate i Disable powodują trwałe aktywowanie lubdezaktywowanie tej funkcji, a po ich ustawieniu nie są możliwe dalsze zmiany.CPU XD Support Umożliwia włączanie funkcji Execute Disable (Wyłączanie wykonania) w procesorze.Ustawienie domyślne: Enable CPU XD SupportOROM Keyboard Access Umożliwia wyświetlanie ekranów konfiguracji pamięci Option ROM przez naciśnięcieodpowiednich klawiszy podczas uruchamiania komputera. Dostępne są następująceopcje:• Enable (Włącz; ustawienie domyślne)• One Time Enable (Włącz na jeden raz)Admin Setup Lockout Uniemożliwia użytkownikom otwieranie programu konfiguracji systemu, kiedy jestustawione hasło administratora.Ustawienie domyślne: DisabledTabela 6. Secure BootSecure Boot Enable Umożliwia włączanie i wyłączanie sterowania bezpiecznym rozruchem.• Enabled (Włączone; ustawienie domyślne)UWAGA: Aby ta opcja mogła zostać włączona, system musi uruchamiać się wtrybie UEFI, a opcja obsługi starszych modułów Option ROM musi być wyłączona.Expert Key Management Umożliwia modyfikowanie baz danych kluczy zabezpieczeń tylko wtedy, gdy systemznajduje się w trybie niestandardowym. Opcja Enable Custom Mode (Włącz trybniestandardowy) jest domyślnie wyłączona. Dostępne są następujące opcje:• PK• KEK• db• dbxW przypadku włączenia trybu Custom Mode (niestandardowego) opcje dotyczące bazdanych PK, KEK, db i dbx nie są wyświetlane. Dostępne są następujące opcje:• Save to File (Zapisz w pliku) — zapisuje klucz w pliku wybranym przez użytkownika.• Replace from File (Zastąp z pliku) — zastępuje bieżący klucz kluczem z plikuwybranego przez użytkownika.• Append from File (Dodaj do pliku) — dodaje do bieżącej bazy danych klucz z pliku51

Strona: 50

• Delete (Usuń) — usuwa wybrany klucz.• Reset All Keys (Resetuj wszystkie klucze) — przywraca ustawienia domyślne.• Delete All Keys (Usuń wszystkie klucze) — usuwa wszystkie klucze.UWAGA: Wyłączenie trybu niestandardowego spowoduje wymazanie wszelkichzmian i przywrócenie domyślnych ustawień kluczy.Tabela 7. Performance (Wydajność)Multi Core Support To pole określa, czy w procesorze będziewłączony jeden rdzeń, czy wszystkie. Użyciedodatkowych rdzeni przyspiesza działanieniektórych aplikacji. Ta opcja jest domyślniewłączona. Dostępne są następujące opcje:• All (Wszystkie; ustawienie domyślne)• 1• 2Intel SpeedStep Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji IntelSpeedStep.Ustawienie domyślne: Enable Intel SpeedStepC States Control Umożliwia włączanie i wyłączanie dodatkowychstanów uśpienia procesora.Ustawienie domyślne: opcja C States Control jestIntel TurboBoost Umożliwia włączanie i wyłączanie trybu IntelTurboBoost procesora.Ustawienie domyślne: Enable Intel TurboBoostHyper-Thread Control Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcjihiperwątkowania w procesorze.Ustawienie domyślne: EnabledRapid Start Technology Funkcja Intel Rapid Start pomaga wydłużyćżywotność akumulatora przez automatycznewprowadzanie komputera w tryb niskiego poboruenergii po upływie określonego czasu, kiedykomputer jest uśpiony. Te opcje są domyślniewłączone:• Funkcja Intel Rapid Start• Przejście do szybkiego uruchamiania, kiedyjest używany czasomierzUstawienie czasomierza funkcji Rapid Startmożna skonfigurować odpowiednio do potrzeb.52

Instrukcja konfiguracji sieci Dell Latitude 2110

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konfiguracji sieci Dell Latitude 2110

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja konfiguracji sieci Dell Latitude 2110