Instrukcja instalacji i konserwacji Dell Dcne1f

Instalowanie i konserwacja Dell Dcne1f jest prosta i zazwyczaj trwa tylko kilka minut. Przed instalacją należy upewnić się, że wszystkie wymagane komponenty są dostępne i są odpowiednio skonfigurowane. Instalacja samego urządzenia jest prosta, a konfiguracja jest możliwa za pomocą oprogramowania dostarczanego wraz z urządzeniem. Po instalacji urządzenia należy pamiętać o regularnej konserwacji, aby zapewnić długoterminową niezawodność. Konserwacja obejmuje czyszczenie wszystkich podzespołów, wymianę części, ustawienie optymalnego poziomu temperatury oraz wymianę zużytych części. Regularna konserwacja zapewni, że urządzenie będzie działać bezproblemowo przez długi czas.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i konserwacji Dell Dcne1f

8 Przegląd i konserwacja 8. 4. 1 Demontaż i oczyszczanie pierwotnego wymiennika ciepła 8. 2 Demontaż i oczyszczanie palnika 1 3 4 1 5 6 4 2 Rys. 8. 2 Oczyszczanie pierwotnego wymiennika ciepła z demontażem (znaczne zabrudzenie) • Zluzować klamrę sprężystą na rurze zasilania i powrotu (1). • Demontować górną rurę zasilania i powrotu (2). • Wyciągnąć na zewnątrz pierwotny wymiennik ciepła (3). • Oczyścić wymiennik ciepła. • Przy montażu wymienić pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym w króćcu przyłączeniowym rury zasilania i powrotu. Rys. 3 Oczyszczanie palnika z demontażem (znaczne zabrudzenie) • Wykręcić 4 wkręty na rurze rozdzielacza gazu (4). • Wymontować elektrody zapłonowe (5) palnika • Wyciągnąć palnik na zewnątrz (6). • Oczyścić palnik. • Oczyścić dysze i iniektory miękkim pędzelkiem i przedmuchać je. • Ponownie zmontować palnik. 32 Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> 0020029236_02

Przegląd i konserwacja 8 8. 3 Kontrola działania czujnika spalin Kocioł <strong>Vaillant</strong> <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> jest wyposażony w czujnik ciągu kominowego. W razie zakłóceń w układzie odprowadzania spalin wyłącza on kocioł, jeżeli do pomieszczenia dostaną się spaliny. Do rejestrowania i monitorowania temperatury spalin, kolektor spalin jest wyposażony w dwa czujniki temperatury. Jeden z tych czujników znajduje się wewnątrz kolektora spalin i rejestruje temperaturę spalin. Drugi czujnik temperatury jest przymocowany do tylnego wylotu kolektora spalin. W przypadku wylotu spalin do pomieszczenia gorące spaliny przelatują przez ten czujnik temperatury. Czujnik rejestruje wzrost temperatury i powoduje automatyczne wyłączenie palnika. Kocioł włącza się automatycznie po upływie około 15 - 20 minut od wyłączenia. Jeśli wyłączenie powtórzy się w trakcie jednego nieprzerwanego zapotrzebowania na ciepło, kocioł wyłącza się z zablokowaniem. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat awaryjny „F. 36”. Odblokowanie i ponowne uruchomienie odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku usuwania usterek. Jeśli kocioł wyłączy się 3 razy pod rząd, jego ponowne uruchomienie będzie niemożliwe bez przeprowadzenia następującej kontroli działania. Kontrola działania: • Zamknąć ciąg spalinowy za pomocą wachlarza marki <strong>Vaillant</strong>. Wskazówka! Wachlarz marki <strong>Vaillant</strong> jest dostępny jako część zamienna (nr 990 301). Sposób użycia opisany jest w dołączonej instrukcji obsługi. • Uruchomić kocioł. W ciągu 5 minut musi się automatycznie wyłączyć. W trakcie tego czasu palnik pozostaje zablokowany. Przywrócenie ponownego działania kotła jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku usuwania usterek. Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo zatrucia! W przypadku nieprawidłowego działania (w krótkich odstępach czasu czujnik spalin kilka razy wyłącza palnik) nie można uruchamiać kotła! 8. 5 Wymiana płyty elektronicznej i wyświetlacza Niebezpieczeństwo! Przed każdą wymianą części należy uwzględnić wskazówki bezpieczeństwa z rozdzialu 8. 2. • Uwzględnić wskazówki, zawarte w <strong>instrukcja</strong>ch obsługi i w <strong>instrukcja</strong>ch montażowych, dołaczanych do części wymiennych. Wymiana płyty elektronicznej albo wyświetlacza Jeżeli jest wymieniany tylko jeden z obu elementów, ustawienie kodu nowego elementu odbywa się. Nowy element przy włączeniu urządzenia przyjmuje poprzednio ustawiony kod od elementów nie wymienianych. Wymiana wyświetlacza i płyty elektronicznej Jeżeli są wymieniane oba składniki (w wypadku części zamiennych), urządzenie po włączeniu przechodzi w tryb zakłócenia i wyświetla komunikat błędu „F. 70”. • Wprowadzić na drugim poziomie diagnostycznym pod punktem diagnostycznym „d. 93” numer wariantu urządzenia zgodnie z tabelą 8. 2 (patrz podrozdział 9. 1. 2). Płyta elektroniczna ma teraz odpowiedni kod i parametry wszystkich nastawianych punktów diagnostycznych odpowiadają nastawom fabrycznym. Numer Kocioł wariantu urządzenia <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> VU PL 120/3-5 18 <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> VU PL 120/3-5 (Gaz płynny) 43 <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> VU/VUW PL 200/3-5 20 <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> VU/VUW PL 200/3-5 (Gaz płynny) 45 <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> VU/VUW PL 240/3-5 21 <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> VU/VUW PL 240/3-5 (Gaz płynny) 46 <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> VU/VUW PL 280/3-5 23 <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> VU/VUW PL 280/3-5 (Gaz płynny) 48 Tab. 2 Numery wariantów urządzenia 8. 6 Opróżnianie kotła • Zamknąć zawory odcinające. • Ustawić zawór trójdrogowy w pozycji środkowej (wywołać program kontrolny P. 6, patrz rozdział 9. • Otworzyć zawór opróżniający <strong>instalacji</strong> grzewczej. • Sprawdzić, czy jest otwarty odpowietrzacz szybkobieżny na pompie, aby w całości opróżnić urządzenie. Instrukcja <strong>instalacji</strong> i konserwacji <strong>atmoTEC</strong> <strong>plus</strong> 0020029236_02 33

 • Page 1 and 2: Dla instalatora Instrukcja instalac
 • Page 3 and 4: Informacje dotyczące instrukcji 1
 • Page 5 and 6: Opis kotła 2 Wskazówki i przepisy
 • Page 7 and 8: Wskazówki i przepisy dotyczące be
 • Page 9 and 10: Montaż 4 Uwaga! Kotła nie można
 • Page 11 and 12: Montaż 4 4. 8 Zdejmowanie obudowy z
 • Page 13 and 14: Instalowanie 5 5 Instalowanie Niebe
 • Page 15 and 16: Instalowanie 5 Podłączenie przył
 • Page 17 and 18: Instalowanie 5 • Usunąć izolacj
 • Page 19 and 20: Instalowanie 5 Czujnik temperatury
 • Page 21 and 22: Uruchamianie 6 5 2 6. 2 Kontrola ust
 • Page 23 and 24: Uruchamianie 6 • Zachować w pami
 • Page 25 and 26: Uruchamianie 6 6. 3 Tryb zasobnika
 • Page 27 and 28: Dopasowanie do instalacji grzewczej
 • Page 29 and 30: Dopasowanie do instalacji grzewczej
 • Page 31: Przegląd i konserwacja 8 8. 3 Przeg
 • Page 35 and 36: Usuwanie zakłóceń 9 Wyświetlany
 • Page 37 and 38: Usuwanie zakłóceń 9 Wyświetlany
 • Page 39 and 40: Usuwanie zakłóceń 9 Kod Znaczeni
 • Page 41 and 42: Dane techniczne 12 12 Dane technicz
 • Page 44: 0020029236_02 PL 052007
Instrukcje i przewodniki użytkownika dla Dell
 • Router Sieciowy DPND-523-EN12Dell DPND-523-EN12 Instrukcja Użytkownika
 • Laptopy Vostro 2520 469-3486Dell Vostro 2520 469-3486 Instrukcja UżytkownikaLaptopy Inspiron 14 3420 (Accessibility Compliant)Dell Inspiron 14 3420 (Accessibility Compliant) Specyfikacje MarketingoweMonitor Komputerowy M782Dell M782 Instrukcja UżytkownikaLaptopy Studio PP40LDell Studio PP40L Instrukcja UżytkownikaDrukarki 5230Dell 5230 Instrukcja UżytkownikaOprogramowanie SupportAssist Plugin For OpenManage Essentials Version 1. 2Dell SupportAssist Plugin For OpenManage Essentials Version 1. 2 Instrukcja PosiadaczaLaptopy Laptop B120Dell Laptop B120 Instrukcja UżytkownikaSerwery PowerEdge Rack Enclosure 2410 Cabling R720/R720xdDell PowerEdge Rack Enclosure 2410 Cabling R720/R720xd Biały PapierKomputery Stacjonarne Vostro 420Dell Vostro 420 Skrócona Instrukcja ObsługiDell Vostro 420 Podręcznik SerwisowaniaDell Vostro 420 Arkusz TechnicznySerwery Acceleration Appliances for DatabasesDell Acceleration Appliances for Databases Command Line Reference GuideDell Acceleration Appliances for Databases Instrukcja konfiguracjiDell Acceleration Appliances for Databases Instrukcja UżytkownikaMagazynowanie CX200 (Storage)Dell CX200 (Storage) Skrócona Instrukcja ObsługiTelefony Komórkowe Mobile Mini 3T1Dell Mobile Mini 3T1 Przewodnik Jak ZacząćMagazynowanie CX300Dell CX300 Skrócona Instrukcja ObsługiSerwery PowerEdge Rack Enclosure 4220 Cabling R810Dell PowerEdge Rack Enclosure 4220 Cabling R810 Biały PapierLaptopy Alienware M14x R2 (Early 2012)Dell Alienware M14x R2 (Early 2012) Instrukcja PosiadaczaDell Alienware M14x R2 (Early 2012) Instrukcja Szybki StartDell Alienware M14x R2 (Early 2012) Specyfikacje MarketingoweMagazynowanie Compellent Series 20Dell Compellent Series 20 Rozwiązywanie ProblemówKomputery Stacjonarne Dimension 4300SDell Dimension 4300S Instrukcja UżytkownikaLaptopy Precision M6700 (Mid 2012)Dell Precision M6700 (Mid 2012) Instrukcja PosiadaczaDell Precision M6700 (Mid 2012) Skrócona Instrukcja ObsługiDell Precision M6700 (Mid 2012) Instrukcja Szybki StartLaptopy Laptop D520Dell Laptop D520 Instrukcja UżytkownikaKomórka HC03ULDell HC03UL Instrukcja UżytkownikaSerwery PERC 4/imDell PERC 4/im Instrukcja PosiadaczaSerwery PowerEdge M IO AggregatorDell PowerEdge M IO Aggregator UzupełnienieDell PowerEdge M IO Aggregator Command Line Reference GuideDell PowerEdge M IO Aggregator Instrukcja konfiguracjiLaptopy 3560Dell 3560 Instrukcja UżytkownikaMonitory P2212HDell P2212H Instrukcja UżytkownikaMagazynowanie CX4Dell CX4 Skrócona Instrukcja ObsługiDrukarki 5110cn Color Laser PrinterDell 5110cn Color Laser Printer Rozwiązywanie ProblemówDell 5110cn Color Laser Printer Instrukcja UżytkownikaPC 3521Dell 3521 Instrukcja UżytkownikaSerwery PowerConnect 2016Dell PowerConnect 2016 Skrócona Instrukcja ObsługiDell PowerConnect 2016 Instrukcja UżytkownikaLaptopy Inspiron M438JDell Inspiron M438J Instrukcja UżytkownikaSerwery PowerConnect W-AP114/115 W2Dell PowerConnect W-AP114/115 W2 Instrukcja ObsługiOprogramowanie OpenManage Baseboard Management Controller Version 4. 4Dell OpenManage Baseboard Management Controller Version 4. 4 Instrukcja PosiadaczaDell OpenManage Baseboard Management Controller Version 4. 4 Instrukcja UżytkownikaKomputery Stacjonarne XPS 18 (1810, Early 2013)Dell XPS 18 (1810, Early 2013) Instrukcja Szybki StartDell XPS 18 (1810, Early 2013) Instrukcja UżytkownikaMonitor Komputerowy SP2208WDell SP2208W Instrukcja UżytkownikaLaptopy Latitude ATG E6400Dell Latitude ATG E6400 Instrukcja UżytkownikaLaptopy Laptop E7440Dell Laptop E7440 Instrukcja Użytkownika
Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Laptopy Dell

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Laptopy Dell.
Mamy 2, 028 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 1, 212 produktów Dell w kategorii Laptopy.

 • 1
 • 23456789acdefgilmnpstvwxz

Instrukcja instalacji i konserwacji Dell Dcne1f

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i konserwacji Dell Dcne1f

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i konserwacji Dell Dcne1f